Bookmark and Share
ค้นหาสินค้า
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

safari

     

               ชื่อรุ่น                     : Safari Shiny Blue   

              Model                    :  214

                  ลักษณะ                  : ปากกาลูกลื่นชนิดกด

              วัสดุ                       :  ด้ามทำจากพลาสติก, คลิปเป็นโลหะทองเหลืองชูบโครเมี่ยม

                 ขนาด                           :  F,M

             ไส้หมึกที่ใช้               : ไส้ปากกาลูกลื่น M16 

              Designer                 : Wolfgang Fabian

            รางวัล ที่ได้รับ             :   

 

                 ชื่อรุ่น                     : Safari Shiny Red  

              Model                    :  216

                  ลักษณะ                  : ปากกาลูกลื่นชนิดกด

              วัสดุ                       :  ด้ามทำจากพลาสติก, คลิปเป็นโลหะทองเหลืองชูบโครเมี่ยม

                 ขนาด                           :  F,M

             ไส้หมึกที่ใช้               : ไส้ปากกาลูกลื่น M16 

              Designer                 : Wolfgang Fabian

            รางวัล ที่ได้รับ             :   

 

 

              ชื่อรุ่น                     : Safari Matt Black

              Model                    :  217

                  ลักษณะ                  : ปากกาลูกลื่นชนิดกด

              วัสดุ                       :  ด้ามทำจากพลาสติก, คลิปเป็นโลหะทองเหลืองชูบโครเมี่ยม

                 ขนาด                           :  F,M

             ไส้หมึกที่ใช้               :ไส้ปากกาลูกลื่น M16 

              Designer                 : Wolfgang Fabian

            รางวัล ที่ได้รับ             :   

 

                 ชื่อรุ่น                     : Safari Shiny Yellow  

              Model                    :  218

                  ลักษณะ                  : ปากกาลูกลื่นชนิดกด

              วัสดุ                       :  ด้ามทำจากพลาสติก, คลิปเป็นโลหะทองเหลืองชูบโครเมี่ยม

                 ขนาด                           :  F,M

             ไส้หมึกที่ใช้               : ไส้ปากกาลูกลื่น M16 

              Designer                 : Wolfgang Fabian

            รางวัล ที่ได้รับ             :     

               ชื่อรุ่น                     : Safari Shiny Black 

              Model                    :  219_black

                  ลักษณะ                  : ปากกาลูกลื่นชนิดกด

              วัสดุ                       :  ด้ามทำจากพลาสติก, คลิปเป็นโลหะทองเหลืองชูบโครเมี่ยม

                 ขนาด                           :  F,M

             ไส้หมึกที่ใช้               : ไส้ปากกาลูกลื่น M16 

              Designer                 : Wolfgang Fabian

            รางวัล ที่ได้รับ             :   

 

                  ชื่อรุ่น                     : Safari Shiny white

              Model                    :  219_white

                  ลักษณะ                  : ปากกาลูกลื่นชนิดกด

              วัสดุ                       :  ด้ามทำจากพลาสติก, คลิปเป็นโลหะทองเหลืองชูบโครเมี่ยม

                 ขนาด                           :  F,M

             ไส้หมึกที่ใช้               : ไส้ปากกาลูกลื่น M16 

              Designer                 : Wolfgang Fabian

            รางวัล ที่ได้รับ             :