Bookmark and Share
ค้นหาสินค้า
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

safari

    

               ชื่อรุ่น                     : Safari Shiny Blue   

              Model                    :  114

                  ลักษณะ                  :  ดินสอกด ขนาด 0.5 

              วัสดุ                       :  ด้ามทำจากพลาสติก ABS, คลิปเป็นโลหะทองเหลืองชูบโครเมี่ยม

                 ขนาด                           :  0.5

             ไส้หมึกที่ใช้               : ไส้ดินสอ M41(0.5 mm)

              Designer                 : Wolfgang Fabian

            รางวัล ที่ได้รับ             :   

 

             ชื่อรุ่น                      : Safari Shiny Red   

              Model                    :  116

                  ลักษณะ                  :  ดินสอกด ขนาด 0.5 

              วัสดุ                       :  ด้ามทำจากพลาสติก ABS, คลิปเป็นโลหะทองเหลืองชูบโครเมี่ยม

                 ขนาด                           :  0.5

             ไส้หมึกที่ใช้               : ไส้ดินสอ M41(0.5 mm)

              Designer                 : Wolfgang Fabian

            รางวัล ที่ได้รับ             :   

 

              ชื่อรุ่น                     : Safari Matt Black  

              Model                    :  117

                  ลักษณะ                  :  ดินสอกด ขนาด 0.5 

              วัสดุ                       :  ด้ามทำจากพลาสติก ABS, คลิปเป็นโลหะทองเหลืองชูบโครเมี่ยม

                 ขนาด                          :  0.5

             ไส้หมึกที่ใช้               : ไส้ดินสอ M41(0.5 mm)

              Designer                 : Wolfgang Fabian

            รางวัล ที่ได้รับ             :   

 

              ชื่อรุ่น                      : Safari Shiny Yellow

              Model                    :  118

                  ลักษณะ                  :  ดินสอกด ขนาด 0.5 

              วัสดุ                       :  ด้ามทำจากพลาสติก ABS, คลิปเป็นโลหะทองเหลืองชูบโครเมี่ยม

                 ขนาด                           :  0.5

             ไส้หมึกที่ใช้               : ไส้ดินสอ M41(0.5 mm)

              Designer                 : Wolfgang Fabian

            รางวัล ที่ได้รับ             :   

 

             ชื่อรุ่น                       : Safari Shiny Black

              Model                    :  119_black

                  ลักษณะ                  :  ดินสอกด ขนาด 0.5 

              วัสดุ                       :  ด้ามทำจากพลาสติก ABS, คลิปเป็นโลหะทองเหลืองชูบโครเมี่ยม

                 ขนาด                           :  0.5

             ไส้หมึกที่ใช้               : ไส้ดินสอ M41(0.5 mm)

              Designer                 : Wolfgang Fabian

            รางวัล ที่ได้รับ             :    

             ชื่อรุ่น                      : Safari Shiny White   

              Model                    :  119_white

                  ลักษณะ                  :  ดินสอกด ขนาด 0.5 

              วัสดุ                       :  ด้ามทำจากพลาสติก ABS, คลิปเป็นโลหะทองเหลืองชูบโครเมี่ยม

                 ขนาด                           :  0.5

             ไส้หมึกที่ใช้               : ไส้ดินสอ M41(0.5 mm)

              Designer                 : Wolfgang Fabian

            รางวัล ที่ได้รับ             :