Bookmark and Share
ค้นหาสินค้า
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

nexx

  

           ชื่อรุ่น                   : Nexx (Pink)  

             Model                  :  082

                 ลักษณะ                :  ปากกาหมึกซึมใช้ปลอก 

             วัสดุ                     :  ด้ามทำจากอลูมิเนียมที่จับยาง, ปลอกเป็นพลาสติก

                หัวปากกา                   :  F,M

            ไส้หมึกที่ใช้             : ตลับหมึก T10 หรือ หมึกขวด T51,T52 

             Designer               : Phoenix Design

            รางวัล ที่ได้รับ          :   -

  

              ชื่อรุ่น                    : Nexx (Red)  

             Model                   :  085

                 ลักษณะ                :  ปากกาหมึกซึมใช้ปลอก 

             วัสดุ                     :  ด้ามทำจากอลูมิเนียมที่จับยาง, ปลอกเป็นพลาสติก

                หัวปากกา                  :  F,M

            ไส้หมึกที่ใช้             : ตลับหมึก T10 หรือ หมึกขวด T51,T52 

             Designer               : Phoenix Design

            รางวัล ที่ได้รับ          :   -

 

                  ชื่อรุ่น                   : Nexx (Blue)  

              Model                  :  087

                 ลักษณะ                :  ปากกาหมึกซึมใช้ปลอก 

             วัสดุ                     :  ด้ามทำจากอลูมิเนียมที่จับยาง, ปลอกเป็นพลาสติก

                หัวปากกา                   :  F,M

            ไส้หมึกที่ใช้             : ตลับหมึก T10 หรือ หมึกขวด T51,T52 

             Designer               : Phoenix Design

            รางวัล ที่ได้รับ          :   -