Bookmark and Share
ค้นหาสินค้า
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

safari

   

               ชื่อรุ่น                     : Safari Shiny Blue   

              Model                    :  014

                  ลักษณะ                  :  ปากกาหมึกซึมใช้ปลอก 

              วัสดุ                       :  ด้ามทำจากพลาสติก ABS, คลิปเป็นโลหะทองเหลืองชูบโครเมี่ยม

                 หัวปากกา                     :  EF,F,M,B

             ไส้หมึกที่ใช้               : ตลับหมึก T10 หรือ หมึกขวด T51,T52 

              Designer                 : Wolfgang Fabian

            รางวัล ที่ได้รับ            :   

 

              ชื่อรุ่น                     : Safari Shiny Red   

              Model                    :  016

                 ลักษณะ                   :  ปากกาหมึกซึมใช้ปลอก 

             วัสดุ                        :  ด้ามทำจากพลาสติก ABS, คลิปเป็นโลหะทองเหลืองชูบโครเมี่ยม

                 หัวปากกา                     :  EF,F,M,B

             ไส้หมึกที่ใช้               :  ตลับหมึก T10 หรือ หมึกขวด T51,T52  

              Designer                : Wolfgang Fabian

            รางวัล ที่ได้รับ            :   

 

              ชื่อรุ่น                     : Safari Matt Black(Charcoal)  

              Model                    :  017

                 ลักษณะ                  :  ปากกาหมึกซึมใช้ปลอก 

             วัสดุ                        :  ด้ามทำจากพลาสติก ABS, คลิปเป็นโลหะทองเหลืองชูบพลาสติกดำ

                 หัวปากกา                     :  EF,F,M,B

             ไส้หมึกที่ใช้               :  ตลับหมึก T10 หรือ หมึกขวด T51,T52  

              Designer                : Wolfgang Fabian

            รางวัล ที่ได้รับ            :   

 

              ชื่อรุ่น                     : Safari Shiny Yellow  

              Model                    :  018

                 ลักษณะ                  :  ปากกาหมึกซึมใช้ปลอก 

             วัสดุ                        :  ด้ามทำจากพลาสติก ABS, คลิปเป็นโลหะทองเหลืองชูบโครเมี่ยม

                 หัวปากกา                     :  EF,F,M,B

             ไส้หมึกที่ใช้               : ตลับหมึก T10 หรือ หมึกขวด T51,T52 

              Designer                : Wolfgang Fabian

            รางวัล ที่ได้รับ            :   

 

             ชื่อรุ่น                      : Safari Shiny Black

              Model                    :  019_black

                 ลักษณะ                  :  ปากกาหมึกซึมใช้ปลอก 

             วัสดุ                        :  ด้ามทำจากพลาสติก ABS, คลิปเป็นโลหะทองเหลืองชูบโครเมี่ยม

                 หัวปากกา                     :  EF,F,M,B

             ไส้หมึกที่ใช้               : ตลับหมึก T10 หรือ หมึกขวด T51,T52 

              Designer                : Wolfgang Fabian

            รางวัล ที่ได้รับ            :     

             ชื่อรุ่น                      : Safari Shiny White

              Model                    :  019_white

                 ลักษณะ                   :  ปากกาหมึกซึมใช้ปลอก 

             วัสดุ                        :  ด้ามทำจากพลาสติก ABS, คลิปเป็นโลหะทองเหลืองชูบโครเมี่ยม

                 หัวปากกา                     :  EF,F,M,B

            ไส้หมึกที่ใช้               : ตลับหมึก T10 หรือ หมึกขวด T51,T52 

              Designer                : Wolfgang Fabian

            รางวัล ที่ได้รับ            :